DISCLAIMER

Disclaimer voor nullpunt.com

Nullpunt V.O.F (Kamer van Koophandel: 66636035), hierna te noemen Nullpunt, verleent u hierbij toegang tot nullpunt.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Nullpunt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nullpunt spant zich in om de inhoud van nullpunt.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op nullpunt.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van nullpunt.
In het bijzonder zijn alle prijzen op nullpunt.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op nullpunt.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan nullpunt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij null en haar licentiegevers.
De inhoud van nullpunt.com is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2018 nullpunt & Revolution Theme. Made with  Fuelthemes
All Rights Reserved.